Bild 2019-03-18 kl. 10.36

Sensommarbrev 2019

Hej Anckerbybor!
Vi har nu genomfört en fin och givande arbetsdag i föreningen. Över 50 deltagare!! Ett glädjande stort antal personer ställde upp. Vi hade det trevligt och hann med mycket: Alla entreer är uppfräschade, trimmern har förskönat vid staketen, gungplatsen  och sandlådan vid fotbollsplanen är rensade från gräs, boulebanan är som ny och inte minst har beståndet av vresrosor och andra oönskade buskar minskat mm mm. Ett stort stort tack till alla som bidrog till försköningen av vår vackra Anckerby. Detta var väl början på en tradition. På hemsidan, som är uppdaterad,  finns en fin bild på deltagarna. När ni vill gå in på våra interna sidor på hemsidan är password: endastmedlemmar. Webadressen är www.anckerbyn.se.

Soptömning kommer i år fortsätta varje vecka i augusti och varannan vecka i september. Vi återkommer med vilka veckonummer tömningen sker i september. Därefter får vi hantera soporna själva.

För oss i hus 1-19
Murarbetet kommer som vi tidigare aviserat ske i höst i hus 1-19. Inför detta ska alla tvätta murarna  med ”grönfri” och tillse att murarna är fria från vegetation så att muraren och målaren kommer åt att genomföra sitt arbete. Detta kan t.ex innebära att det måste finnas en ½ meter fri remsa invid murarna där vresrosor och andra buskar klippts ner eller avlägsnats och att rosor och andra växter lags ner eller klipps ner. Gräv dessutom gärna ett litet dike invid muren så att målning kan ske hela vägen ner. Klokt kan också vara att i vår fylla diket med grus för en god dränering. Murväggarna in mot ängen kommer inte att åtgärdas i år.

Garagebygget sker i höst. Rivning av garaget invid tennisbanan påbörjas den 19 augusti och arbetet med att återställa garaget beräknas vara klart i november. Vi måste alltså hålla våra garageplatser tomma från 19/8.

Verktyg för avstängning och påsättning av vattnet finns i föreningens förråd. Det är viktigt att vid påsättning av vatten ventilen öppnas helt. Annars finns risk för ett stort vattenläckage.
För att minska risken för framtida stopp i avloppssystemet bör man hälla ner ett tiotal hinkar vatten i toaletten innan man reser härifrån för säsongen.

Med tillönskan om en fortsatt fin Anckerbyvistelse

Styrelsen