Bild 2019-03-18 kl. 10.36

Anckerbyfest på ängenden 27 juli
Välkomna på sommarfest på ängen lördagen den 27 juli. Vi har hyrt tält och dukar uppsittning för ca 70 personer. medtag egen mat och dryck.

För musik, tält, sittning och välkomsdrink betarl varje vuxen 150 kr och bar 50 kr (som vill ha sittplats9.

osa mes Swisch till 070 625 80 50 till Mia mangefors senaste den 20 juli. Notera i meddelandet hur många vuxna respektive barn som betalningen avser (tex 2v 2b). Externa gäster välkomna i mån av plats.

Vi ses på ängen!

Hälsningar styrelsen


Sophämtning sommaren 2024
Sophämtningen påbörjas onsdagen den 8 maj till och med onsdagen den 28 augusti, och kommer ske varannan,  ojämn,  vecka.

Glöm inte att försluta påsarna ordentligt samt att ställa baksidan på sopkärlet ut mot vägen. Det senare är nytt för i år.

Allt gott!//StyrelsenMurarbeten pågår i hus 1-19.
Som tidigare kommunicerats har BRF Anckerbyn handlat upp murare och målare för murreparationer i hus 1-19. Vissa hus behöver större åtgärder andra mindre. Arbetet påbörjades den 18 mars och beräknas vara klart innan midsommar.

Några hus har klätterväxter, rosenbuskar och odlingar nära mur. För att kunna reparera och måla kan viss grönska behöva ansas/vikas ner. Har ni frågor gällande detta hör av er till styrelsen. Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för allmänt underhåll och rengöring (röd-och grönalger t ex).

Nu ser vi fram emot fräscha, hela och vita murar till midsommar.

Vänligen
Styrelsen

Party, party!

Imorgon är det sista dagen för att anmäla sig till 70-års partyt! Klart att du å du å du å du ska komma.

Inbjudan ser ni till höger!

VÄLKOMNA!//Festkommittén

ANCKERBYGOLF 2023
Hej Anckerbygolfare med vänner!

Årets Anckerbygolf går av stapeln
den 24/7 på Haverdals GK

Första start 11.50
Samling 11.15
Buffé serveras efter tävlingen på Golfkrogen.
Medtag present till prisbordet . Värde 100-150:-.
Om du är intresserad skriv upp dig på anmälningslistan som finns uppsatt på anslagstavlan vid tennisbanorna eller maila mia@mangefors.se

och meddela också
om ni vill äta Jonas Grillbuffé
VÄLKOMNA!

Våren kommer allt närmare och snart kan vi öppna upp våra Anckerbyhus. Som vi har
längtat till den halländska kusten.

Firande
Som traditionen lyder så kommer vi ha sedvanligt midsommarfirande på ängen. Vi samlas
alla på ängen klockan tio på förmiddagen för att klä midsommarstången. På eftermiddagen,
klockan 14:30 bjuds det på dans och lekar.

Anckerbyn fyller 70 år! Väl värt att fira! Lördagen den 22 juli blir det fest på ängen. För en
ringa peng bjuds det på mat och dans. Separat inbjudan kommer!

Öppnande
Om ni sätter på vattnet själva, glöm inte att ni måste se till så att ni skruvar upp ventilen på
max. Görs inte det så kommer det stå och läcka vatten ur ventilen och den kan gå sönder,
vilket blir dyrt. Ventilerna är sköra, så var varsamma när ni skruvar på dem. Stänger ni av
vattnet emellan besöken tänk på att hälla i ett par hinkar med vatten i toaletten samt diskhon
så att det inte blir stopp i avloppet.

Sophämtningen startar upp onsdagen den 10 maj och fortsätter varannan ojämn vecka till
och med 30 augusti.

Glöm ej att ingen får beträda taken då de är extremt sköra. Vill ni spraya med Grönfri så
finns en förlängd arm samt stege att låna i förrådet. Spraya Grönfri på murarna så håller de sig fina längre.

Ladda inga bilar via hushållselen. Försäkringen gäller ej! Laddstationer finns nere vid
campingen.

Har ni inte grävt ett dräneringsdike runt huset, så gör gärna det. Detta för att arbeta bort
fukten.

Årsstämman
På midsommardagen har vi årsstämman, 24 juni 2023, kl 16.00, i carporten på Skogsvägen.
Motioner till stämman ska lämnas in senast den 8 maj till anckerbyn@gmail.com.
Ta gärna med en kopp och kom lite tidigare för lite kaffe innan stämman börjar.

Arbetsdag
Traditionen med att genomföra en gemensam arbetsdag fortgår. Förra sommaren sparade vi
in många arbetstimmar. Årets dag blir torsdagen den 13 juli.

Ekonomi
Inför årsskiftet betalade 75% av medlemmarna sin kvartalsavgift i tid. Tack för det! Av övriga
betalade tio stycken efter en påminnelse. En avgift betalades efter krav från inkasso. Nu
måste det bli bättre! Förseningar med extra utskick och inkopplande av Kronofogden kostar
föreningen en ansenlig summa. I föreningen måste intäkt och utgift gå jämnt upp. Kommer
inte kvartalsavgiften in i tid får vi likviditetsproblem.

Var vaksamma på att mailen från PHM (fd Crendo) kan hamna i skräpposten. Detta har hänt
även om medlemmar tidigare fått mailen i sin ordinarie inbox.

Den första april är det nytt bokföringsår, så senast den 31/3 vill vi ha alla kvartalsavgifter
inbetalda. Annars hamnar kvarvarande avgifter som en fordran i årsredovisningen,
dessutom behövs avgiften för att betala föreningens utgifter. Observera den nya avgiften
enligt avi från vår bokföringsfirma utskickad den 1 mars.

Miljö
Enligt av stämman antagna Råd och Anvisningar för vård och underhåll ”får inga nya
förrådsbyggnader utföras på förgårdsmark”. För tak anges att “Ett gemensamt takmaterial på
samtliga hus, skärmtak och garage är avgörande för Anckerbyns enhetliga och enkla
karaktär”.

Styrelsen kan meddela att förrådet på förgårdsmarken på hus 25 nu är borta. Dessutom har
innehavaren av hus 43 bytt det svarta plåttak på skärmtaket, som tidigare innehavare satt
upp, till grå fibercement. Vi är tacksamma för dessa förbättringar, som stärker Anckerbyns
grundläggande kvaliteter. Åtgärderna har inte belastat föreningens ekonomi.

Vår kompost har uppdaterats med ny singelbädd, som Holms har gjort. Tänk på att det bara
är trädgårdsafall som får slängas där.

Nya regler och lagar
Från 1 januari började en uppdaterad version av bostadsrättslagen att gälla. I den nu
gällande versionen av lagens sjunde kapitel framgår att innehavaren av bostadsrätt måste
ha styrelsens tillstånd för ingrepp i konstruktion, ändringar i befintliga ledningar för avlopp
eller vatten, ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet.Det
förtydligas också att i bostadsrätter med särskilda historiska, miljömässiga eller konstnärliga
värden alltid krävs tillstånd innan en åtgärd som innebär att ett sådant värde påverkas utförs.
Styrelsen uppfattar att allt ovanstående redan krävs enligt Anckerbyns stadgar. Det nya

innebär bland annat att skarpare sanktioner som brf:er kan använda mot bostadsrätts-
innehavare som olovligen utför renoveringsåtgärder. I allvarliga fall kan följden bli att en
bostadsrätt förverkas.

Bostadsrättslagen har också infört starkare krav på ekonomisk plan och att nyckeltal ska
redovisas som t ex belyser belåning/kvm.

Väl mött!
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Julhälsning!

Julbrev
Nu har tredje advent passerat och julhelgen närmar sig. Anckerbyn ligger nu i vinteride och lite snö täcker tak och ängar.

Holms Trädgårdsservice, som under lång tid samarbetade med vår tidigare trädgårdsmästare Johan, har nu under året tagit över skötsel av mark och grönområden. De har en god erfarenhet av vårt område och de insatser som behöver göras kontinuerligt och årligen.

Den sista etappen av murrenovering (höghusen) har slutförts och besiktning kommer att ske när husen öppnas upp till våren. Arbetet fördyrades dock på grund av behov av byggnadsställningar för att kunna åtgärda reparationerna och måleriet på de högre husen.

Midsommarfirandet kunde i år genomföras i härligt sommarväder och sol. Barn och vi andra dansade runt till sedvanlig skönsång och gitarrspel, lekar, glass och kexchoklad!

Den 14 juli samlades en skara Anckerbybor med spadar, krattor, skottkärror och diverse annan utrustning för att gemensamt ta hand om våra grönområden. Åter en stor uppslutning. TACK! Väl mött nästa år. Vi återkommer med datum under våren.

Styrelsen har under året konstaterat kostnadsökningar för bl a vatten, sophantering och avlopp med närmare 20%. Vidare innebär inflationsprognoser, ränteökningar samt ökade kostnader för murarnas renovering att styrelsen sett sig tvungen att i enlighet med Bostadsrättslagen möta detta med nödvändig avgiftshöjning. Höjning sker med 5% från 1 januari och enligt tidigare stämmobeslut (avseende ökad fastighetsavgift) med ytterligare 5% från 1 april 2023. Det kan bli aktuellt med successiva höjningar för
att säkerställa Anckerbyns ekonomi och framtid. Ett kortfristigt lån har tagits för att täcka upp för en tillfällig likviditetsbrist.

Under våren 2023 kommer den stadgeenliga inspektionen av husens yttre skick att utföras.
Nästa år fyller Anckerbyn 70 år! Det skall firas förstås. Lördag den 22 juli måste bokas i sommarens kalender. Vi börjar redan på dagen och avslutar med middag om aftonen. Tält är bokat. Styrelsen ber att få återkomma med ytterligare kalasdetaljer under våren.

Nu önskar vi i styrelsen er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År, så ses vi snart i Haverdal

// Tobias, William, Mats, Malin, Claes och Mia
 

Läs hela inlägget »

Anckerby-open

Anckerby-OPEN går av stapeln den 2 augusti 2022

  • Samling 11.30
  • Första start 12.00
  • Buffe och prisutdelning på Golfkrogen 18.00.
  • Anmälan med golfID och ja/nej till buffén senast den 30/7 till Mia Mangefors (070-6258050). Alternativt finns!
  • Anmälningslista uppsatt på Anckerbyns anslagstavla vid tennisbanorna. 


VÄLKOMNA!
☀️⛳️

Läs hela inlägget »
Etiketter: anckerby-open

Återigen har vi haft en bra arbetsdag där vi har rensat, klippt, snickrat mm mm runt och på våra grönområden. Roligt att så många ställde upp, det betyder mycket för föreningen - med andra ord "oss själva". De tre timmar som alla medverkande la ner blir många dagsverk.

Att samlas runt en kopp kaffe eller ett glas saft med bulle, är både trevligt och bidrar till en större gemenskap.

Ett stort tack till er alla!

//Styrelsen 

Läs hela inlägget »
Etiketter: arbetsdag

Sommarbrev Anckerbyn 2022
Äntligen är sommaren här och midsommar i antågande. Restriktionerna är hävda och vi kan återuppta traditionen med midsommarfirande, klockan 14:30 på ängen. Som vi brukar träffas vi klockan tio för att binda midsommarstången. Ta gärna med redskap!
Årsstämman blir även i år på midsommardagen klockan 15:00 i garaget på Skogsvägen. Kom gärna tidigare för en kopp kaffe. Ta med egen kopp!

Arbetsdagen har blivit tradition. I år blir den den14:e juli. Vi återkommer med tid.

Kom ihåg!
När ni sätter på vattnet, se till att kranen öppnas ordentligt. Om inte kommer det stå att läcka vatten samt att ventilen riskerar att gå sönder.

Häll några hinkar vatten i toaletten samt diskhon. Detta för att undvika att det blir stopp i avloppet.

Gräv ett dräneringsdike runt huset, gärna ner till plattan, och fäst en platonmatta samt fyll på med singel. Detta för att undvika erosionsskader på muren.

Gå ej på taken, då de är ytterst sköra.

Spraya JAPE på murar och ev tak. Detta för att hålla algtillväxt borta.

Sophämtningen kommer även i år att ske varannan vecka, på onsdagar, till och med augusti. Tyvärr kan vi inte påverka val av dag.

Ladda inga bilar via hushållselen. Campingen har laddstolpar som allmänheten får nyttja.

Vi ser fram emot en ny säsong i Anckerbyn! Vänliga hälsningar

Styrelsen

Realnode

Hej!
Ett förtydligande: Crendo har byggt en portal, Realnode.se, där ni finner mycket information om er stuga. För att komma in går ni in på realnode.se och loggar in med ert BankId. Här kommer ni finna nyheter, meddelanden, stämmoprotokoll, se era betalningar mm mm. En mycket användbar portal. Gå in och sök er fram till de olika funktionerna.

Allt gott!

Styrelsen

Läs hela inlägget »

En stor rubrik.