Bild 2019-03-18 kl. 10.36

HITTA TILL OSS!
Anckerbyn ligger i Haverdalsstrand, ca 10 km norr om Halmstad och 25 km söder om Falkenberg via kustvägen.

Från Stockholm E4 till Ljungby och sedan väg 25, alternativt E4 till Jönköping och väg 26 den s.k. Nissastigen.

Från Göteborg Malmö och Lund E6 till avfart Haverdal.