Bild 2019-03-18 kl. 10.36

Press / Web

Längre in i skogen

Blogginlägg om Anckerbyn, 18:e oktober 2012

Göteborgsposten

"Flärdfri semester i Anckers by", 3:e september 2012

Kulturimperiet

"Kulturhistoria som styrka", artikel från 2011

Tidningen Fritidshus

"By med kultstämpel", artikel i nr 10 2005

Litteratur (urval)

Byggmästaren 1954:7

Tore Virke (red) Sommarby i Haverdal 

Kontur # 4

Arthur Hald (red) SSF, Stockholm, 1955

Nya Svenska Villor

Erik Thelaus, Stockholm, 1958

Ny Arkitektur i Sverige

Mårten J. Larsson (red.) Stockholm, 1961

Svenska Möbler 1890-1990

Monica Boman (red.) Signum, Lund, 1991 

Att bygga ett land

Claes Caldenby (red.) Arkitekturmuseet, Stockholm, 1998

Fritidshuset

Claes Dymling (red.) Byggförlaget, Stockholm, 2000

okatalogiserat tryck

Anckerbyn 1953-1993

Minnesskrift till 40-årsjubiléet 

Christer Wollin (red) ADE-tryck 1993

Anckerbyn

En byggnadshistorisk dokumentation (PDF)

Susanne Larsen, Landsantikvarien i Halland 2004:18

Anckerbyn

Råd och riktlinjer vid vård, underhåll och ändring

Dennis Axelsson (red) Kulturmiljö Halland 2007

Ritningarna i skriften finns här