Bild 2019-03-18 kl. 10.36

Anckerbyfest på ängenden 27 juli
Välkomna på sommarfest på ängen lördagen den 27 juli. Vi har hyrt tält och dukar uppsittning för ca 70 personer. medtag egen mat och dryck.

För musik, tält, sittning och välkomsdrink betarl varje vuxen 150 kr och bar 50 kr (som vill ha sittplats9.

osa mes Swisch till 070 625 80 50 till Mia mangefors senaste den 20 juli. Notera i meddelandet hur många vuxna respektive barn som betalningen avser (tex 2v 2b). Externa gäster välkomna i mån av plats.

Vi ses på ängen!

Hälsningar styrelsen


Sophämtning sommaren 2024
Sophämtningen påbörjas onsdagen den 8 maj till och med onsdagen den 28 augusti, och kommer ske varannan,  ojämn,  vecka.

Glöm inte att försluta påsarna ordentligt samt att ställa baksidan på sopkärlet ut mot vägen. Det senare är nytt för i år.

Allt gott!//StyrelsenMurarbeten pågår i hus 1-19.
Som tidigare kommunicerats har BRF Anckerbyn handlat upp murare och målare för murreparationer i hus 1-19. Vissa hus behöver större åtgärder andra mindre. Arbetet påbörjades den 18 mars och beräknas vara klart innan midsommar.

Några hus har klätterväxter, rosenbuskar och odlingar nära mur. För att kunna reparera och måla kan viss grönska behöva ansas/vikas ner. Har ni frågor gällande detta hör av er till styrelsen. Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för allmänt underhåll och rengöring (röd-och grönalger t ex).

Nu ser vi fram emot fräscha, hela och vita murar till midsommar.

Vänligen
Styrelsen

Party, party!

Imorgon är det sista dagen för att anmäla sig till 70-års partyt! Klart att du å du å du å du ska komma.

Inbjudan ser ni till höger!

VÄLKOMNA!//Festkommittén

ANCKERBYGOLF 2023
Hej Anckerbygolfare med vänner!

Årets Anckerbygolf går av stapeln
den 24/7 på Haverdals GK

Första start 11.50
Samling 11.15
Buffé serveras efter tävlingen på Golfkrogen.
Medtag present till prisbordet . Värde 100-150:-.
Om du är intresserad skriv upp dig på anmälningslistan som finns uppsatt på anslagstavlan vid tennisbanorna eller maila mia@mangefors.se

och meddela också
om ni vill äta Jonas Grillbuffé
VÄLKOMNA!

2020 > 07

Anckerbyn juli 2020

Hej Anckerbybor!

I år har vi haft en ovanlig vår och sommar, som kanske har bidragit till att vi alla har varit mer i våra Anckerbyhus. Hus som fungerar alldeles ypperligt bra vid social distansering. Tyvärr så fick vi ställa in vårt fina midsommarfirande, men hoppas att traditionen kan fortgå någorlunda normalt nästa sommar.

Även i år har vi genomfört en mycket bra arbetsdag runt om i vår by. Trevligt att så många kunde ställa upp. Vi hade det gemytligt och hann med mycket: Vresrosor är under bekämpning, den nya carporten målad, bouleplanen är rensad, staket är skrapade och trimmer har förskönat vid staket mm mm. Ett
stort stort tack till alla som bidrog.

För murarnas hälsa och utseende bör var och en spruta Grönfri och på så sätt avlägsna algerna. Regnet sköter bortspolningen av resterna.

För hus 20-32
Murarbetet kommer som vi tidigare aviserat ske i vår i hus 20-32. Inför detta ska alla tillse att murarna är fria från vegetation så att muraren och målaren kommer åt att genomföra sitt arbete. Detta innebär att det måste finnas en 1½ meter fri remsa på utsidan av murarna där vresrosor och andra buskar
klippts ner eller avlägsnats och att rosor och andra växter på atriumgården lags ner eller klipps ner. Gräv dessutom gärna ett litet dike invid muren så att målning kan ske hela vägen ner. Klokt är att i vår fylla diket med grus för en god dränering. Murväggarna in mot ängen kommer inte att åtgärdas. Om inte
bostadsrättsinnehavarna åtgärdar detta kommer föreningen att anlita utomstående som gör det, på respektive hus bekostnad. Så snälla, för allas bästa, rensa vid murarna.

Styrelsen har sänt in ett remissvar till kommunen för nybyggnation efter Smeavägen, Haverdal 22:1. Brf Anckerbyn kräver en trädridå mellan nybyggnationen och Anckerbyn samt ifrågasätter hur attenledningar och ett fördröjningsmagasin för regnvatten är planlagda. Dessa planläggs på vår fastighet. Detta godtar vi inte. Även antalet bostäder ifrågasätts, då luftighet och parkmiljö ej kommer att inrymmas. Vi har påpekat att Anckerbyn har ett stort historiskt och kulturellt värde av nationellt intresse, och att det så ska förbli.

Sophämtning sker måndag varannan jämn vecka t.o.m augusti.
Därefter måndagen den 14 september och en sista tömning måndagen 5 oktober. Om du har en tom tunna vid årets hemresa, ställ in den t. ex. i tvättrummet. De tunnor som står ute efter den 5/10 ställs in av vår trädgårdsmästare.

Våra vackra oxelhäckar börjar bli till åren och kräver lite extra omsorg. Många är
duktiga och rensar häcken, detta är absolut nödvändigt för de som är nyplanterade. Vår trädgårdsmästare vill också att vi gödslar. Kogödsel är bra, men om du har bark måste den räfsas undan så kogödslet får kontakt med marken. Man kan också köpa konstgödning typ NPK 11-5-18, går att lägga ovanpå barken. För att inte stressa häckarna i onödan har klippningen i år skett senare än vanligt, senast denna vecka ska alla häckar vara klippta.

För att minska risken för framtida stopp i avloppssystemet bör man hälla ner
några hinkar vatten i toaletten och kökets ho innan man reser härifrån för säsongen.

Verktyg för påsättning och avstängning av vattnet finns i föreningens förråd. Det är viktigt att vid påsättning av vattnet måste ventilen öppnas helt. Annars finns risk för ett stort vattenläckage.

Enligt stadgarna ska styrelsen regelbundet besiktiga föreningens fastighet, detta kommer i år ske i slutet av september. För de hus där ingen är hemma används huvudnyckel.

Gå gärna in på hemsidan, www.anckerbyn.se, visst material kräver password. 
Med önskan om en fortsatt fin sommar och höst i Anckerbyn!

Styrelsen

Läs hela inlägget »
Under sommaren 2020 visas en utställning på Hallands Konstmuseum,
som kan intressera oss som bor i Anckerbyn. Utställningen presenterar bl a arkitekt Stig Ancker och landskapsarkitekten Walter Bauer,  med bilder bl a från Anckerbyn. Museet, som i år fått en stilig tillbyggnad mot Nissan, är öppet tisdag-söndag kl 11-17.

Utställningen är värt ett besök om du är det minsta arkitekturintresserad
/ Mats Egelius

Ur utställningen:
Teckning av Lisa Bauer från det  egna köket i Anckerbyn.

Läs hela inlägget »

En stor rubrik.