Bild 2019-03-18 kl. 10.36

Sensommarbrev 2020

Anckerbyn juli 2020

Hej Anckerbybor!

I år har vi haft en ovanlig vår och sommar, som kanske har bidragit till att vi alla har varit mer i våra Anckerbyhus. Hus som fungerar alldeles ypperligt bra vid social distansering. Tyvärr så fick vi ställa in vårt fina midsommarfirande, men hoppas att traditionen kan fortgå någorlunda normalt nästa sommar.

Även i år har vi genomfört en mycket bra arbetsdag runt om i vår by. Trevligt att så många kunde ställa upp. Vi hade det gemytligt och hann med mycket: Vresrosor är under bekämpning, den nya carporten målad, bouleplanen är rensad, staket är skrapade och trimmer har förskönat vid staket mm mm. Ett
stort stort tack till alla som bidrog.

För murarnas hälsa och utseende bör var och en spruta Grönfri och på så sätt avlägsna algerna. Regnet sköter bortspolningen av resterna.

För hus 20-32
Murarbetet kommer som vi tidigare aviserat ske i vår i hus 20-32. Inför detta ska alla tillse att murarna är fria från vegetation så att muraren och målaren kommer åt att genomföra sitt arbete. Detta innebär att det måste finnas en 1½ meter fri remsa på utsidan av murarna där vresrosor och andra buskar
klippts ner eller avlägsnats och att rosor och andra växter på atriumgården lags ner eller klipps ner. Gräv dessutom gärna ett litet dike invid muren så att målning kan ske hela vägen ner. Klokt är att i vår fylla diket med grus för en god dränering. Murväggarna in mot ängen kommer inte att åtgärdas. Om inte
bostadsrättsinnehavarna åtgärdar detta kommer föreningen att anlita utomstående som gör det, på respektive hus bekostnad. Så snälla, för allas bästa, rensa vid murarna.

Styrelsen har sänt in ett remissvar till kommunen för nybyggnation efter Smeavägen, Haverdal 22:1. Brf Anckerbyn kräver en trädridå mellan nybyggnationen och Anckerbyn samt ifrågasätter hur attenledningar och ett fördröjningsmagasin för regnvatten är planlagda. Dessa planläggs på vår fastighet. Detta godtar vi inte. Även antalet bostäder ifrågasätts, då luftighet och parkmiljö ej kommer att inrymmas. Vi har påpekat att Anckerbyn har ett stort historiskt och kulturellt värde av nationellt intresse, och att det så ska förbli.

Sophämtning sker måndag varannan jämn vecka t.o.m augusti.
Därefter måndagen den 14 september och en sista tömning måndagen 5 oktober. Om du har en tom tunna vid årets hemresa, ställ in den t. ex. i tvättrummet. De tunnor som står ute efter den 5/10 ställs in av vår trädgårdsmästare.

Våra vackra oxelhäckar börjar bli till åren och kräver lite extra omsorg. Många är
duktiga och rensar häcken, detta är absolut nödvändigt för de som är nyplanterade. Vår trädgårdsmästare vill också att vi gödslar. Kogödsel är bra, men om du har bark måste den räfsas undan så kogödslet får kontakt med marken. Man kan också köpa konstgödning typ NPK 11-5-18, går att lägga ovanpå barken. För att inte stressa häckarna i onödan har klippningen i år skett senare än vanligt, senast denna vecka ska alla häckar vara klippta.

För att minska risken för framtida stopp i avloppssystemet bör man hälla ner
några hinkar vatten i toaletten och kökets ho innan man reser härifrån för säsongen.

Verktyg för påsättning och avstängning av vattnet finns i föreningens förråd. Det är viktigt att vid påsättning av vattnet måste ventilen öppnas helt. Annars finns risk för ett stort vattenläckage.

Enligt stadgarna ska styrelsen regelbundet besiktiga föreningens fastighet, detta kommer i år ske i slutet av september. För de hus där ingen är hemma används huvudnyckel.

Gå gärna in på hemsidan, www.anckerbyn.se, visst material kräver password. 
Med önskan om en fortsatt fin sommar och höst i Anckerbyn!

Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter