Bild 2019-03-18 kl. 10.36

Sommarbrev 2019

Hej Anckerbybor!

Den nya styrelsen bestående av Mats Egelius, Anna Forsberg, ordf., Åke Forsgren, Karin Gabrielsson, Claes Gottlieb och Tobias Peedu, vill önska alla medlemmar en fin sommar med en härlig vistelse i Anckerbyn.

Här kommer lite uppdaterad information om styrelsens arbete det senaste året:

Återuppbyggnaden av garagelängan invid tennisbanan har blivit lite försenad pga framförallt långa handläggningstider avseende bygglovet och utdragen diskussion med entrepenören när det gäller utförandet. Nu är alla formalia på plats och bygget startar tidig höst.
Fr.o.m år 2020 kommer föreningen ta ut en avgift för nyttjandet av garagen och för dedikerade utomhusplatser (Dessa senare är 4 stycken).

Murarna behöver en ordentlig renovering. På många håll finns sprickor såväl i fogar som i sten och färgen behöver förbättras. Det har t.o.m. förekommit att sten ”kalvat” ur sin plats. De förfulas och försämras av de alger som ofta ger en rosa färgton. Alla medlemmar uppmanas att minst en gång per säsong spola av och tvätta murarna med ”Grön Fri”. Denna inhandlas bl.a. i måleributik.  De av väder och vind mest utsatta murarna kommer att omhändertas med murarbete och målning under den kommande hösten. Det gäller hus 1-19 som också var de första att åtgärdas i förra omgången för 6 år sedan. För att detta ska kunna genomföras på ett bra sätt är det nödvändigt att spolning och tvätt av murarna med ”Grön Fri” görs i sommar. Dessutom ombeds alla medlemmar i dessa hus att frilägga mur från växtlighet så att murare och målare kommer åt att utföra sitt arbete. Detta alltså inför kommande höst. Kommande år kommer även övriga murar att åtgärdas. Detta planeras att ske i två omgångar. Två på varandra följande år.

Murupprustningen, som är kostsam, kommer att initialt betalas med ett kortsiktigt banklån vars ränta redan finns med i budgeten för år 2020. Beslut om den fortsatta finansieringen kommer meddelas.

Grönområdena sköts föredömligt av vår trädgårdsmästare Johan med medarbetare. Han tar instruktioner endast från styrelsen och enskilda medlemmar kan inte be honom om extraarbete inom ramen för föreningens finansiering. Johans goda kunskaper i trädgårdsvård har bl.a. lett till att häckklippningen inte alltid sker när vi förväntar oss.  Detta för oxelhäckarnas välmående. Alla medlemmar uppmanas också att rensa häcken ordentligt från gräs och ogräs för att häckarna ska kunna tillgodogöra sig så mycket näring och vatten som möjligt och öka möjligheten till överlevnad en tid framöver. Häckarna ska inte innehålla annat än oxel. Så småningom måste sannolikt delar av häckbeståndet föryngras.

I år har brandrisknivån tillåtit att ängarna bränts av, vilket bl.a. troligen minskar vresrosorna framfart.
På vårt område, och ibland nära våra hus, finns vildväxta träd som vi alla behöver hjälpas åt att ta bort. Ett bra projekt för grannsamverkan.

Hemsidan håller på att uppdateras. Gå gärna in där och titta. Vi hoppas på att framöver kunna lägga den mesta aktuella informationen på Anckerbyns hemsida.

Årsstämman beslutade om att i sommar kalla till en gemensam ”städ – trädgårdsarbetsdag” den 24 juli. Vi samlas klockan 10 på ängen för planering av dagens insats. Styrelsen kommer att i samråd med trädgårdsmästare Johan förbereda dagen.

Stämman beslutade om en ökning av årsavgiften till föreningen. Denna höjning föranleds av en oväntat starkt ökad fastighetsavgift och av behovet att renovera murarna. Även VA- och sophanteringsavgifter har ökat.

Vid årets stämma diskuterades möjligheten att utlysa en extra stämma för att rösta om stadgeändringen som kan leda till brutet räkenskapsår. Styrelsen har beslutat att inte utlysa extrastämma i sommar.
Vi ses väl klockan 10 på midsommarafton för att gemensamt smycka midsommarstången. Alla längor har ju numera ett gemensamt ansvar för midsommarfirandet. Det är ett kul sätt att umgås och hälsa på varandra inför sommaren. 

Väl mött i sommar

Styrelsen genom Claes Gottlieb