Bild 2019-03-18 kl. 10.36

Vårbrev Anckerbyn 


Nu närmar sig våren med stormsteg och vi kan äntligen öppna upp våra sommarhus i Anckerbyn. I år hoppas vi många kommer till byn inför Kristi himmelfärdshelgen. Lördagen den 15 maj klockan 19 blir det en rejäl majbrasa i mitten av ängen, förutsatt att det inte blåser för mycket. Tanken är att vi på ett trevligt sätt umgås och dessutom tar hand om det som vår trädgårdsmästare rensat. Detta för att minska på kostnader för bortforsling. Vi hoppas att många kan vara med och hälsa våren välkommen med ett glas vin/saft och senare korvgrillning.

Lite kom ihåg inför kommande tider:
-Vid öppnandet av husen i Anckerbyn bör vi hälla några hinkar med vatten
direkt ner i toalett och diskho. Detta för att minska risken för problem med
avloppet.
-Tänk på att taken på husen är sköra, beträda dem inte.
-För att minska algtillväxt spraya murar med JAPE - Grönfri.
-Förra sommarens uppmaning att sköta häckarna har hörsammats.
-Soptömning kommer även i år ske varannan vecka, måndagar, med start
den 10 maj.

Styrelsen kan med glädje upplysa om att samtliga med nya häckar har rensat och gödslat.
Vi hoppas flertalet snart är vaccinerade så vi i år kan fira traditionsenligt på midsommarafton. Årsstämman är i år på midsommardagen klockan 15, utomhus vid carporten vid Skogsvägen. Styrelsen återkommer i maj med kallelse och handlingar.

Sammanställningen av remissvaren för Råd & Anvisningar är näst intill klara och de tillsammans med en uppdaterad R&A kommer att skickas ut till medlemmarna under april, för ett slutligt antagande på stämman.

Vi fortsätter traditionen med gemensam arbetsdag. Onsdagen den 14 juli klockan 10 ses vi med allt vad byn förmår när det gäller hackor, spadar, röjsågar, spadar, krattor, hammare...

Mars 2021

Styrelsen önskar er alla en glad påsk och lyckönskar Ralph och Susanne Nisell som köpt 29:an av Henriksson.

Nyhetsarkiv