Bild 2019-03-18 kl. 10.36

Gemensam städdag och fika 24 juli

Vi samlas som tidigare meddelats på fotbollsplanen kl 10.00 för genomgång och uppdelning
i arbetslag. Klockan 11.30 blir det kaffe- och drickapaus med bullar från Börjes Konditori. Vi avslutar kl 13.

Uppgiften är att underhålla vår gemensamma äng. Bland annat ska vresrosor och annan oönskad vegetation tas bort. Vid styrelsens planering har samråd skett med föreningens trädgårdsmästare.

Ta med redskap
För arbetet behövs grensaxar, spadar, spett, hackor och grepar.  Om någon tar med en trimmer utan sladd är det uppskattat.

Väl mött för arbete i gemenskap!

Styrelsen för brf Anckerbyn 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter