Bild 2019-03-18 kl. 10.36

Vårbrev mars 2023

Våren kommer allt närmare och snart kan vi öppna upp våra Anckerbyhus. Som vi har
längtat till den halländska kusten.

Firande
Som traditionen lyder så kommer vi ha sedvanligt midsommarfirande på ängen. Vi samlas
alla på ängen klockan tio på förmiddagen för att klä midsommarstången. På eftermiddagen,
klockan 14:30 bjuds det på dans och lekar.

Anckerbyn fyller 70 år! Väl värt att fira! Lördagen den 22 juli blir det fest på ängen. För en
ringa peng bjuds det på mat och dans. Separat inbjudan kommer!

Öppnande
Om ni sätter på vattnet själva, glöm inte att ni måste se till så att ni skruvar upp ventilen på
max. Görs inte det så kommer det stå och läcka vatten ur ventilen och den kan gå sönder,
vilket blir dyrt. Ventilerna är sköra, så var varsamma när ni skruvar på dem. Stänger ni av
vattnet emellan besöken tänk på att hälla i ett par hinkar med vatten i toaletten samt diskhon
så att det inte blir stopp i avloppet.

Sophämtningen startar upp onsdagen den 10 maj och fortsätter varannan ojämn vecka till
och med 30 augusti.

Glöm ej att ingen får beträda taken då de är extremt sköra. Vill ni spraya med Grönfri så
finns en förlängd arm samt stege att låna i förrådet. Spraya Grönfri på murarna så håller de sig fina längre.

Ladda inga bilar via hushållselen. Försäkringen gäller ej! Laddstationer finns nere vid
campingen.

Har ni inte grävt ett dräneringsdike runt huset, så gör gärna det. Detta för att arbeta bort
fukten.

Årsstämman
På midsommardagen har vi årsstämman, 24 juni 2023, kl 16.00, i carporten på Skogsvägen.
Motioner till stämman ska lämnas in senast den 8 maj till anckerbyn@gmail.com.
Ta gärna med en kopp och kom lite tidigare för lite kaffe innan stämman börjar.

Arbetsdag
Traditionen med att genomföra en gemensam arbetsdag fortgår. Förra sommaren sparade vi
in många arbetstimmar. Årets dag blir torsdagen den 13 juli.

Ekonomi
Inför årsskiftet betalade 75% av medlemmarna sin kvartalsavgift i tid. Tack för det! Av övriga
betalade tio stycken efter en påminnelse. En avgift betalades efter krav från inkasso. Nu
måste det bli bättre! Förseningar med extra utskick och inkopplande av Kronofogden kostar
föreningen en ansenlig summa. I föreningen måste intäkt och utgift gå jämnt upp. Kommer
inte kvartalsavgiften in i tid får vi likviditetsproblem.

Var vaksamma på att mailen från PHM (fd Crendo) kan hamna i skräpposten. Detta har hänt
även om medlemmar tidigare fått mailen i sin ordinarie inbox.

Den första april är det nytt bokföringsår, så senast den 31/3 vill vi ha alla kvartalsavgifter
inbetalda. Annars hamnar kvarvarande avgifter som en fordran i årsredovisningen,
dessutom behövs avgiften för att betala föreningens utgifter. Observera den nya avgiften
enligt avi från vår bokföringsfirma utskickad den 1 mars.

Miljö
Enligt av stämman antagna Råd och Anvisningar för vård och underhåll ”får inga nya
förrådsbyggnader utföras på förgårdsmark”. För tak anges att “Ett gemensamt takmaterial på
samtliga hus, skärmtak och garage är avgörande för Anckerbyns enhetliga och enkla
karaktär”.

Styrelsen kan meddela att förrådet på förgårdsmarken på hus 25 nu är borta. Dessutom har
innehavaren av hus 43 bytt det svarta plåttak på skärmtaket, som tidigare innehavare satt
upp, till grå fibercement. Vi är tacksamma för dessa förbättringar, som stärker Anckerbyns
grundläggande kvaliteter. Åtgärderna har inte belastat föreningens ekonomi.

Vår kompost har uppdaterats med ny singelbädd, som Holms har gjort. Tänk på att det bara
är trädgårdsafall som får slängas där.

Nya regler och lagar
Från 1 januari började en uppdaterad version av bostadsrättslagen att gälla. I den nu
gällande versionen av lagens sjunde kapitel framgår att innehavaren av bostadsrätt måste
ha styrelsens tillstånd för ingrepp i konstruktion, ändringar i befintliga ledningar för avlopp
eller vatten, ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet.Det
förtydligas också att i bostadsrätter med särskilda historiska, miljömässiga eller konstnärliga
värden alltid krävs tillstånd innan en åtgärd som innebär att ett sådant värde påverkas utförs.
Styrelsen uppfattar att allt ovanstående redan krävs enligt Anckerbyns stadgar. Det nya

innebär bland annat att skarpare sanktioner som brf:er kan använda mot bostadsrätts-
innehavare som olovligen utför renoveringsåtgärder. I allvarliga fall kan följden bli att en
bostadsrätt förverkas.

Bostadsrättslagen har också infört starkare krav på ekonomisk plan och att nyckeltal ska
redovisas som t ex belyser belåning/kvm.

Väl mött!
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter